с. Добра Надія. Добронадіївський НВК
 
Ми раді бачити Вас на нашому сайті!

Методична робота

Mета діяльності школи–
  індивідуалізувати навчальний процес для забезпечення досягнення
            кожним учнем відповідного рівня творчого розвитку.
Науково-методична проблема

                         “Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості”

Методична проблема школи:
         
Формування життєво -компетентної і здорової особистості на основі впровадження інноваційних  технологій в навчально – виховному процесі.
 
Пріоритетні напрямки роботи школи:
 §        Різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування ціннісних орієнтирів, задоволення інтересів і потреб;
§        Виховання громадянина України, національно свідомої, демократичної, життєво і соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення в різноманітних життєвих ситуаціях;
§        Формування бажання й уміння вчитися, виховання потреби й здатності до навчання упродовж усього життя, вироблення умінь практичного і творчого застосування здобутих знань;
§        Становлення в учнів цілісного наукового світогляду, загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної, комунікативної і соціальної компетентностей на основі засвоєння системи знань про людину та суспільство;
§        Збереження і зміцнення морального, фізичного та психологічного здоров’я учнів.