с. Добра Надія. Добронадіївський НВК
 
Ми раді бачити Вас на нашому сайті!

Управління

 Основні принципи управління
  1. Принцип науковості. Наукове управління школою синтезує педагогічні, теоретичні, наукові досягнення, досягнення народної педагогіки, практичної діяльності шкіл, адміністративно-організаційні заходи, спрямовує на реалізацію принципів навчання й виховання учнів, підвищення професійної кваліфікації вчителів.        
  2. Принцип компетентності і відповідності вимагає від керівництва знати теоретичні положення педагогіки, психології, спеціальних методик, зміст шкільної освіти, закони, нормативні документи про освіту, інструкції, положення. Ця структура знань повинна базуватися на органічному поєднанню теоретичного й практичного аспектів.        
  3. Принцип конкретності та діловитості означає оперативність, чіткість, конкретність, результативність і точність у розвязанні найактуальніших проблем.
  4. Принцип оптимізації означає науково-обгрунтований, найкращій вибір мети, засобів, методів управління, здійснення контролю з метою досягнення максимальних результатів у навчально-виховній роботі при раціональній затраті часу вчителів і учнів; передбачає створення відповідних умов педагогічної та навчальної праці.
  5. Принцип економізації полягає в раціональному й економному використанні науково-матеріальної бази, педагогічних кадрів, їх властивості та часу вчителів та учнів.
  6. Принцип перспективності та цілеспрямованості означає визначення пріоритетних напрямків в навчально-виховному процесі, педагогічних механізмів реалізації мети навчання й виховання.
  7. Принцип плановості. Кваліфіковане керівництво школою забезпечується на основі перспективного та поточного планування з урахуванням конкретних умов і можливостей.
  8. Принцип гуманізації передбачає будування стосунків між керівництвом школи й учителями та учнями на засадах гуманізму.
  9. Принцип національної свідомості і патріотизму полягає в контролі адміністрації за використанням вчителями школи змісту освіти, позашкільної роботи для виховання в учнів почуття національної гідності та патріотизму.

 

Управлінська діяльність керівника школи

Докорінне реформування системи освіти, шляхи якого вказані у Національній доктрині розвитку освіти України у XXI ст., нерозривно пов'язане з оптимізацією системи управління освіти на загальнодержавному, регіональному й місцевому рівнях. Реформування управління освітою передбачає>>> 
( Рубан А.Т., директор школи)